Kiedy możesz domagać się rekompensaty?

Jeżeli emigrujemy pracować do Anglii, warto na początku poznać swoje prawa. Okazuje się, że możemy wnosić o zadośćuczynienie za wypadek podczas pracy w Szkocji, gdy winny jest pracodawca. Odpowiedzialność spada na niego, gdy w miejscu pracy zlekceważono przepisy bezpieczeństwa. Dotyczy to nawet zwykłego potknięcia – można udowodnić, że przełożony nie dbał np. o odpowiedni system sprzątania. Co zrobić podczas wypadku w pracy? Należy pamiętać, iż o zadośćuczynienie zawsze warto zawalczyć – nie można obawiać się straty pracy lub innych kar. Na ubieganie się o zadośćuczynienie mamy trzy lata od daty wypadku. Możemy zatem poczekać chwilę i zobaczyć, w jaki sposób rozwinie się sytuacja. Jeśli przełożony zwolni osobę po wypadku w wyniku wszczęcia procesu odszkodowawczego, powinna ona postarać się także o zadośćuczynienie za bezpodstawne zwolnienie – jeśli pracowała w danym miejscu ponad 12 miesięcy.
Każdy wypadek należy zgłaszać swojemu przełożonemu i dopilnować, aby znalazł się w tzw. księdze wypadków (Accident Book). Jeżeli w zakładzie pracy nie ma takiej książki, trzeba spisać wszelkie informacje na temat wypadku w dwóch egzemplarzach i jedną przekazać pracodawcy. Następnym krokiem będzie konsultacja u lekarza. Jeżeli wypadek nie był na tyle poważny, aby wezwać pogotowie, najlepiej jak najszybciej udać się samemu do szpitala albo lekarza rodzinnego. To właśnie on zanotuje nasze obrażenia w historii medycznej – to podstawa, aby móc domagać się odszkodowania. Wypadek w miejscu pracy – co nam może przysługiwać? Jeśli z przyczyny odniesionych w wypadku obrażeń musimy wziąć kilka dni wolnego od pracy, przełożony ma obowiązek wypłacić nam tzw. Statuory Sick Pay. W zależności od rozległości obrażeń, możemy też postarać się o dodatkowe benefity – będą płacone przez czas, w którym nie będziemy mogli wrócić do pracy. Każdy przypadek jest rozważany indywidualnie – nieskomplikowane sprawy mogą być rozwiązane po 6-8 miesiącach, a te trudniejsze trwają o wiele dłużej. Najczęściej potrzeba około 12-18 miesięcy, by wszystko mogło się wyjaśnić. Kwota rekompensaty może zostać poddana negocjacjom między wybranym przez nas prawnikiem a firmą ubezpieczeniową pracodawcy.
Pełny artykuł:: http://odszkodowanieuk.co.uk